Εφαρμογές MPS

Οι ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εκτυπώσεων (MPS) από την CPI μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας να βελτιώσει σημαντικά τα κόστη σχετιζόμενα με τον κύκλο διαχείρισης των εκτυπώσεων, την γενική διαχείριση του εκτυπωτικού στόλου, την τεχνική υποστήριξη και φυσικά την ροή της παραγωγικής διαδικασίας εγγράφων. 

Μέσω των εξειδικευμένων εφαρμογών MPS που μπορεί κάθε εταιρεία, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τομέα δραστηριοποίησης, να εκμεταλλευτεί, η CPI μπορεί να σας εγγυηθεί τα παρακάτω:

Λεπτομερή καταμέτρηση εργασιών, ανά χρήστη ή ανά τμήμα μέσω της υπηρεσίας Print Audit

Αυξημένο επίπεδο ασφάλειας των έντυπων δεδομένων της επιχείρησής σας μέσω της υπηρεσίας Secure Printing

Μέγιστη αξιοποίηση του εκτυπωτικού εξοπλισμού και ταχύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω της υπηρεσίας Follow Me


Η CPI, αντλώντας την τεχνογνωσία της από παγκοσμίου κύρους οίκους του εξωτερικού, μπορεί να δώσει στην εταιρεία σας την δυνατότητα να εφαρμόσει κεντροποιημένη διαχείριση, έλεγχο κόστους και λειτουργιών, αύξηση επιπέδου ασφαλείας και εξομάλυνση διαδικασιών, όλα προσαρμοσμένα ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

Copyright 2010 by Computer Peripherals International