Εξοπλισμός και απομακρυσμένη διαχείριση εξοπλισμού

Εξοπλισμός

Με πολυετή εμπειρία στην αγορά της εκτύπωσης η CPI, είναι επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος της SHARP και της OKI σε προϊόντα εκτύπωσης και μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισμού. 

Τα προϊόντα της SHARP και της ΟΚΙ ενσωματώνουν τις πιο προηγμένες τεχνολογικά λειτουργίες και εφαρμογές επιτρέποντας σας να ζητάτε περισσότερα σε σημαντικά λιγότερο χρόνο.

Υπηρεσία Print Audit

Με την εξασφάλιση αξιόπιστου εκτυπωτικού εξοπλισμού, η εταιρεία σας μπορεί να εκμεταλλευτεί την βασική υπηρεσία των MPS μέσω της υπηρεσία Print Audit. 

Το εξειδικευμένο λογισμικό που χρησιμοποιεί η CPI, είναι μια «έξυπνη» web εφαρμογή παρακολούθησης εκτυπωτικού εξοπλισμού, το οποίο εντοπίζει όλους τους εκτυπωτές ή συσκευές πολλαπλών λειτουργιών που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο της επιχείρησής σας.

Παράλληλα εκτελεί καταμετρήσεις εκτυπώσεων και συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τα οποία έχει την δυνατότητα να αναγάγει σε κόστος χρήσης και να τα κατανείμει στα αντίστοιχα κέντρα κόστους.

Επιπροσθέτως, το εξειδικευμένο λογισμικό δίνει την δυνατότητα στον χειριστή να ελέγξει την κατάσταση των αναλωσίμων όλων των εκτυπωτών καθώς και να εκτελέσει λειτουργία αυτόματης παραγγελίας αναλωσίμων, χωρίς να χρειάζεται να υπάρξει εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, αφαιρώντας έτσι ένα μεγάλο διαχειριστικό κόστος.

 Tα προνόμια που μεταφέρετε στην επιχείρησή σας μέσω της υπηρεσίας Print Audit είναι τα εξής:

Καταμέτρηση εκτυπώσεων για να έχετε πλήρη εικόνα του όγκου των εκτυπωτικών σας εργασιών

Έλεγχος κατάστασης εκτυπωτικών συσκευών μέσω mail alerts και web εφαρμογών

Αναλυτικές αναφορές χρήσης και αναγωγή σε κόστος

Αυτοματοποίηση διαδικασιών αναπλήρωσης αναλωσίμων

Απομακρυσμένη διαχείριση εκτυπωτικού στόλου

Αναλυτική αναφορά στάθμης αναλωσίμων και κατάστασης εκτυπωτικών συσκευών σε πραγματικό χρόνο

Κατανομή δαπανών στα ανάλογα κέντρα κόστους

                Copyright 2010 by Computer Peripherals International