Υπηρεσίες MPS

Υπηρεσίες Secure Printing και Follow me

Η υπηρεσία MPS από την CPI, μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να ενισχύσει το επίπεδο της ασφάλειας εγγράφων και παράλληλα να αυξήσει την παραγωγικότητα των χρηστών αξιοποιώντας τον εκτυπωτικό σας εξοπλισμό στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.


Υπηρεσία Secure Printing

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες της επιχείρησης σας είναι ότι πολυτιμότερο έχετε. Η CPI μπορεί να σας βοηθήσει να τα προστατέψετε αυξάνοντας το επίπεδο ασφαλείας έντυπων δεδομένων, μέσω της υπηρεσίας Secure Printing.

Μέσω της υπηρεσίας Secure Printing η εταιρεία σας έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

Ταυτοποίηση χρήστη μέσω προσωπικού κωδικού PIN ή μαγνητικής κάρτας προτού γίνει χρήση του εκτυπωτικού εξοπλισμού

Περιορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη ή ανά τμήμα

Πρόσβαση χρηστών ή τμημάτων σε συγκεκριμένες λειτουργίες (αντιγραφή, σάρωση/εκτύπωση/fax) για οποιαδήποτε εκτυπωτική συσκευή

Αποτύπωση δραστηριότητας χρήστη σε οποιαδήποτε λειτουργία ανά τμήμα ή ανά χρήστη

Κρυπτογράφηση δεδομένων και αυξημένη ασφάλεια κατά τη διάρκεια αποστολής και αποθήκευσης εγγράφων στις εκτυπωτικές συσκευές που έχουν σκληρό δίσκο.

 

Υπηρεσία Follow Me

Με την υπηρεσία Secure Printing μπορείτε να εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας και την υπηρεσία Follow Me μέσω της οποίας μπορείτε να απελευθερώσετε την εκτύπωση σας από οποιαδήποτε εκτυπωτική συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο σας, όποτε θέλετε και από όπου θέλετε, με την καταχώρηση του προσωπικού σας κωδικού PIN ή με το πέρασμα μαγνητικής κάρτας!


Copyright 2010 by Computer Peripherals International