Πλεονεκτήματα MPS

Μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στην αγορά της εκτύπωσης

Μεγάλη εμπειρία στην ανάληψη συμβολαίων πλήρους τεχνικής υποστήριξης

Αξιόπιστο service με εγγυημένο και σύντομο χρόνο ανταπόκρισης

Παροχή προηγμένου λογισμικού διαχείρισης εκτυπωτικού στόλου

Αναλυτικές αναφορές χρήσης, feedback και Quality Assurance Inspections

Ανάληψη συντήρησης και διαχείρισης εκτυπωτικού εξοπλισμού, ανεξαρτήτως κατασκευαστή

Πελατοκεντρική αντίληψη με προσωπική διαχείριση λογαριασμών

Ευελιξία λύσεων που προσαρμόζονται στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες του πελάτη

Τεχνογνωσία

Η CPI, από την ίδρυση της το 1990, ασχολείται στρατηγικά με την αγορά της εκτύπωσης και έχει καθιερωθεί στην ελληνική αγορά ως ειδικός των εκτυπωτικών λύσεων.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η μεγάλη εμπειρία της CPI και στο κομμάτι διαχείρισης συμβάσεων που αφορούν στην παροχή συνολικής υπηρεσίας διαχείρισης αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού, με πάνω από 5.000 ενεργά συμβόλαια στην αγορά, των οποίων η διαχείριση γίνεται με προκαθορισμένο Service Level Agreement (SLA).

Με απλότητα και διαφάνεια στις χρεώσεις, που γίνονται ανά σελίδα, η CPI μπορεί να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη του συνόλου του εξοπλισμού καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής των συσκευών με υπευθυνότητα και σωστή υποστήριξη με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διατάραξης της παραγωγικής λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και να ενισχυθεί η δυνατότητα του οικονομικού προγραμματισμού.

Στην CPI δεν αντιμετωπίζουμε τους εκτυπωτές σαν περιφερειακό εξοπλισμό, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνίας μιας επιχείρησης.


Copyright 2010 by Computer Peripherals International