Βήμα III - Διαχείριση

Αποτέλεσμα του σταδίου βελτιστοποίησης είναι οι προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού στο τρίτο και τελευταίο στάδιο. Στο στάδιο της Διαχείρισης, η CPI αναλαμβάνει μια σειρά υπηρεσιών με σκοπό την μείωση του κόστους και την καλύτερη διαχείριση. Η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει απομακρυσμένη διαχείριση του εξοπλισμού μέσω web εφαρμογών, πλήρη ή μερική διαχείριση του εξοπλισμού, παροχή τεχνικής υποστήριξης ή και ανεφοδιασμό αναλωσίμων και ανάλυση χρεώσεων και αναφορές ανά χρήστη, τμήμα ή ομάδα εργασίας. Όπως και στο δεύτερο στάδιο, κάθε πρόταση είναι εξατομικευμένη ανάλογα με την οργάνωση της επιχείρησης, το επίπεδο outsourcing που επιθυμεί άλλα και την λεπτομέρεια ελέγχου που θέλει να έχει.

Τα οφέλη που έχει η επιχείρησή σας είναι τα εξής:

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες αναπλήρωσης αναλωσίμων

Απομακρυσμένη διαχείριση εξοπλισμού μέσω web εφαρμογών

Περιοδική προληπτική συντήρηση εξοπλισμού

Αναλυτικές αναφορές χρήσης σε πραγματικό χρόνο

Αναλυτικές αναφορές δράσης χρηστών (Copy, print, Scan, Fax)

Αυξημένο επίπεδο ασφάλειας έντυπων δεδομένων

Προκαθορισμένο χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης

Ενημερωθείτε για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων της CPI και επικοινωνήστε μαζί μας για την εφαρμογή τους στην δικιά σας επιχείρηση.

Copyright 2010 by Computer Peripherals International