Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων
Η υπηρεσία MPS εστιάζει σε τέσσερα βασικά σημεία που συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της ροής εργασιών που σχετίζονται  με τις εκτυπώσεις και συνεπώς  στη μείωση του κόστους τους.

1. Ομογενοποίηση του εκτυπωτικού εξοπλισμού

2. Διαχείριση ολόκληρου του εκτυπωτικού στόλου

3. Αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών σχετιζόμενων με τον κύκλο εκτυπώσεων

4. Αύξηση του επιπέδου της ασφαλείας έντυπων δεδομένων και εγγράφων 

Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερα κόστη, μείωση δαπανών, αύξηση παραγωγικότητας, βελτιστοποίηση διαδικασιών, απελευθέρωση πόρων, πλήρης έλεγχος ενός σημαντικού κόστους και η δυνατότητα διεξαγωγής συμπαγούς οικονομικού υπολογισμού σε ένα τομέα που πολλές επιχειρήσεις έχουν αδυναμία να ελέγξουν.

Copyright 2010 by Computer Peripherals International