Οφέλη για την επιχείρηση

Εφαρμόζοντας στην επιχείρησή σας τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων MPS της CPI, επιλέγετε έναν στρατηγικό συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει την τεχνογνωσία του στην επιχείρησή σας και να επιφέρει σημαντικά οφέλη σε διαφορετικά επίπεδα. Ας δούμε μερικά από αυτά:

Ανανέωση τεχνολογίας και βελτίωση της ποιότητας των εκτυπώσεων

Τοποθέτηση εξοπλισμού βασισμένη σε εργονομική έρευνα

Καθορισμός επιπέδου ασφαλείας έντυπων εγγράφων σε όλες τις λειτουργίες (Print, Copy, Scan, Fax

Προληπτική και κατασταλτική συντήρηση χωρίς επιπλέον χρεώσει

Ομογενοποίηση εξοπλισμού

Εγκατάσταση έξυπνων εφαρμογών με στόχο την ελαχιστοποίηση λαθών και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του εξοπλισμού από τους χρήστες (Skip blank page, επιλογή εργασίας προς εκτύπωση από το MFP, προεπισκόπηση και διαμόρφωση εκτύπωσης, PC Fax και πολλές άλλες)

Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία αναπλήρωσης αναλωσίμων

Έγκαιρη αναπλήρωση και περιορισμός stock αναλωσίμων

Αυτοματοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης βλαβών μέσω service alerts

Δυνατότητα ανταπόκρισης και αποκατάστασης βλαβών Next Business Day

Υπηρεσίες Helpdesk

Ενιαίο κόστος ανά σελίδα για ολόκληρο τον εκτυπωτικό στόλο, ανεξαρτήτως μοντέλου

Μία σύμβαση συντήρησης για ολόκληρο τον εκτυπωτικό στόλο

Δυνατότητα ελέγχου εκτυπωτικών εργασιών και λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο

Παροχή αναλυτικών αναφορών χρήσης εκτυπώσεων και έλεγχος των σχετικών δαπανών

Εφαρμογή κανόνων εκτύπωσης, έλεγχος και καθορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη ή ανά τμήμα

Καθορισμός και εφαρμογή του επιθυμητού  επιπέδου ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες

Αυτόματη κατανομή δαπανών στα αντίστοιχα κέντρα κόστους ή χρήστες

Copyright 2010 by Computer Peripherals International